Меню
Количка
Този уеб сайт използва ограничен брой бисквитки ("cookies") за улесняване на сърфирането. 
Продължавайки да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашата Политика за поверителност

Общи условия

1. Условия за поръчка на стоки

 • Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и "ДЕСИЖЪН" ООД , в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 • Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
 • Указаната цена на отделната стока включва Данък върху добавената стойност (ДДС) и е за 1 брой.
 • Цената за доставка се калкулира автоматично по време на създаване и финализиране на поръчка.
 • Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, цвят, брой и др.).
 • При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.
 • Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на доставката.
 • След получаване на поръчката, ReaderBG извършва проверка за валидността на данните от регистрацията по телефона или с писмо по електроната поща.

 

2. Условия и начини за плащане

 • След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й.
 • Фирмата предлага следните начини за извършване на плащане: чрез наложен платеж, банков път, дебитни и кредитни карти Visa и Mastercard, ePay.bg или в брой в офиса на фирмата.
 • При избран начин на плащане "наложен платеж" плащането на стоките се извършва в брой при доставка на стоката, а при плащане по банков път, кредитна, дебитна карта - авансово. 

 

3. Отказ за получаване на поръчана стока

В срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас можете да се откажете от закупените стоки. Съгласно разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП:

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на:

1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;

2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие ДЕСИЖЪН ООД. си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не възстанови направените разходи при закупуването й.

Клиент, поръчал стока от електронния магазин, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

 • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена. 
 • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката
 • Ако не е спазен обявеният срок за доставка

Рекламации на по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката.

Рекламации се приемат, както следва:

 1. В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъотвествие, установени при обикновен преглед на стоката
 2. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукт до офиса на фирмата са за сметка на клиента.

 

4. Ограничения

 • Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.
 • Ако регистирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин, "ДЕСИЖЪН" ООД си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.
 • Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 

5. Гаранционни условия

Рекламация е всеки възникнал дефект или отклонение от работоспособността на една стока спрямо посочените характеристики от фирмата производител. За краткост рекламациите възникнали през гаранционният срок ще се наричат само рекламации. Тези условия касаят само хардуерни (т.е. физически) стоки (изделия, устройства и др.) и свързаните с тях услуги и/или дейности. Предлаганата гаранция не засяга правата на потребителя съгласно чл.112-115 от Закона за защита на потребителите или други приложими действащи закони във връзка с продажбата на стоки и свързаните с това гаранции. Гаранцията е валидна единствено за територията на Република България.

Пълните гаранционни условия може да видите на следния адрес.

 

6. Политика за поверителност

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, “ДЕСИЖЪН” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование “ДЕСИЖЪН” ООД
ЕИК: 200471659
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, район Витоша, ул. „Света Екатерина“ №3
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1618 , район Овча Купел, бул. „Цар Борис III“ №152, офис А2
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1618 , район Овча Купел, бул. „Цар Борис III“ №152, офис А2
E-mail: office@readerbg.com
Телефон.: 0888237541, 024651390

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование “ДЕСИЖЪН” ООД
ЕИК: 200471659
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1618 , район Овча Купел, бул. „Цар Борис III“ №152, офис А2
E-mail: office@readerbg.com
Телефон.: 0888237541, 024651390

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ДЕСИЖЪН“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)  “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяване на търговска дейност, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение;
 • За целите на легитимния интерес на “ДЕСИЖЪН” ООД. 

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) “ДЕСИЖЪН” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с осъществяване на търговската ни дейност като страна по договор за продажба на стоки или услуги, включително за следните цели:

 • създаване на профил;
 • известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за продажба на стоки или услуги;

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “ДЕСИЖЪН” ООД?

Чл. 3. (1) “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между “ДЕСИЖЪН” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които “ДЕСИЖЪН” ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “ДЕСИЖЪН” ООД събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “ДЕСИЖЪН” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “ДЕСИЖЪН” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, СуперХостинг.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси или друго.

(3) “ДЕСИЖЪН” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “ДЕСИЖЪН” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “ДЕСИЖЪН” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “ДЕСИЖЪН” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “ДЕСИЖЪН” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “ДЕСИЖЪН” ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “ДЕСИЖЪН” ООД.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “ДЕСИЖЪН” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “ДЕСИЖЪН” ООД.

(4) “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “ДЕСИЖЪН” ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “ДЕСИЖЪН” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “ДЕСИЖЪН” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от “ДЕСИЖЪН” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “ДЕСИЖЪН” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “ДЕСИЖЪН” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на доставка на продукти или услуги след направена поръчка от Ваша страна, “ДЕСИЖЪН” ООД / READERBG предава необходимата информация към наши партньори - куриерски, сервизни фирми, финансови институции или пред компетентни органи.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

 

7. Политика за използване на бисквитки

Сайтът на READERBG използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки: Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта.

Аналитични бисквитки: Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. 

Функционални бисквитки: Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни. 

Бисквитки за прецизно таргетиране: Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др. 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.